Your basket is empty.

Added to Basket

Pedestal

E-Image EI-7903-S Studio Tripod Kit

E-Image EI-7903-S Studio Tripod Kit

£2,200.00 ex VAT
£2,640.00 inc VAT

E-Image EP-880S Pedestal System

E-Image EP-880S Pedestal System

£3,485.00 ex VAT
£4,182.00 inc VAT

Miller System CX10 Combo Pedestal (1960)

Miller System CX10 Combo Pedestal (1960)

£4,397.06 ex VAT
£5,276.47 inc VAT

Miller Toggle 2 Stage Alloy Tripod Legs

Miller Toggle 2 Stage Alloy Tripod Legs

£533.09 ex VAT
£639.71 inc VAT

Miller System ArrowX 3 Combo Pedestal

Miller System ArrowX 3 Combo Pedestal

£5,666.18 ex VAT
£6,799.42 inc VAT

Miller System Arrowx 5 Combo Pedestal

Miller System Arrowx 5 Combo Pedestal

£6,299.26 ex VAT
£7,559.11 inc VAT

Miller Arrowx 5 Combo Live 30 Pedestal

Miller Arrowx 5 Combo Live 30 Pedestal

£7,668.38 ex VAT
£9,202.06 inc VAT

Miller Arrowx 7 Combo Live 30 Pedestal

Miller Arrowx 7 Combo Live 30 Pedestal

£8,243.38 ex VAT
£9,892.06 inc VAT

Sachtler 25 CIII Pedestal System

Sachtler 25 CIII Pedestal System

£15,400.00 ex VAT
£18,480.00 inc VAT

Sachtler Pedestal C

Sachtler Pedestal C

£3,115.00 ex VAT
£3,738.00 inc VAT